Beginners | Aŭstino | Vortaroj | Retpoŝtlistoj | Plia Informo | Literaturo | Aŭskultu | Korespondu | Goo | Unikodo | Tabelo

Esperanta Informo de Russ

Russ's Esperanto Information

Mi komencis studi Esperanton je 2003-04-11 post mi studis la loĵbanan (kiu estas pli malfacile kaj ne havas multajn parolantojn) dum nur 4 tagoj... Alia amuza lingvo estas la tokipona. Jen malgranda angla artikolo pri kial mi elektis Esperanton. Mi rearanĝis ĉi tiun paĝon por 2004; se vi ial volas la malnovan version, jen ĝi. I started studying Esperanto on 2003-04-11 after I studied Lojban (which is harder and doesn't have many speakers) for just 4 days... Another fun language is Toki Pona. Here is a short article on why I chose Esperanto. I rearranged this page for 2004; if you want the old version for some reason, here it is.

Por Komencantoj

For Beginners

Esperanto estas pli facila ol aliaj lingvoj. Mi iĝis pli bona post kelkaj monatoj ol kiam mi studis aliajn lingvojn dum pli longa tempo. Estas multaj kursoj, kaj mi rekomendas ke vi uzu pli ol unu kurson. Ankaŭ vi povas ekzerci dum la tago, ekzemple diru nombrojn kaj kolorojn dum vi veturas kaj vidas aĵojn. Trovu aliajn komencantojn se vi povas; lerni kun amiko estas pli amuza kaj utila. Elparolu tekston kiam vi studis; ne simple legu silente. Esperanto is easier than other languages. I became better after a few months than when I studied other languages for a longer time. There are many courses, and I recommend that you use more than one course. Also you can practice during the day, e.g. say numbers and colors while you travel around and see things. Find other beginners if you can; learning with a friend is more fun and useful. Pronounce text when you study; don't simply read silently.
Mi ege rekomendas lernu.net — se vi povas legi ĉi tion, vi probable jam konas lernu.net. :) lernu.net is really terrific! If you only go to one site to learn Esperanto, this should be the one. It has introduction from scratch, vocabulary drills, lessons (with sound files and helpful volunteer human tutors who give you feedback), grammar tutorials, messaging to other lernu members, a nice online dictionary, a good picture dictionary, sample issues of Esperanto magazines, online books, friendly responsive people running it, continual improvements and new features, etc.
Lernu: language questions is a nice page about common errors the lernu team has noticed.
Se vi uzas Windows aŭ Linux, mi ankaŭ rekomendas cursodeesperanto. cursodeesperanto.com is also great if you have a Windows or Linux computer. It is a downloadable app with 10 lessons with lots of good drills and sound samples and you can also have a volunteer human tutor give you feedback.
Institute of Esperanto has lots of sound files of its sample text; also note the unfortunately hard-to-see red links to vocabulary and exercises at the bottom each lesson page.
Esperanto HyperCourse is simple but worth checking out, e.g. it has a picture with objects to identify.
Some other courses I found by googling, etc. but haven't looked at in depth include:

Por Aŭstinanoj

For Austinites

La Esperanto-Klubo de Aŭstino kunvenos ĉiudimanĉe je la 3a ĉe Texspresso (2700 W Anderson, apud la kinejo Alamo Village). Kutime ni babilas Esperante, sed ankaŭ parolas la anglan se komencantoj aperas. Ni bonvenigas ĉiujn! 2003-11-08 ni faris Tut-Teksasan Kunvenon kun 16 kunvenantoj, enhavante 6 el Dallas/Nordteksaso. Ni havas retpoŝtliston esperanto-austin. The Esperanto Club of Austin meets every Sunday at 3:00pm at Texpresso (2700 W Anderson, near the Alamo Village movie theater). We usually chat in Esperanto, but also speak English if beginners show up. We welcome everyone! 2003-11-08 we did a Texas-wide Gathering with 16 people, including 6 from Dallas & North Texas. We have an esperanto-austin email list.
esperanto-austin retpoŝtlisto ĉe io.com enhavas informon pri kunvenoj, estontaj planoj, ktp. esperanto-austin mailing list at io.com has information about meetings, future plans, etc.
Jen Mia taglibro ĉe livejournal (angle kaj Esperante) kaj mia arkaika movabletype-taglibro, kiun mi ne uzas nun. My livejournal blog (English and Esperanto) and my old movabletype Esperanto blog which I no longer use.
IRC: Kelkaj Aŭstinaj Esperantistoj ofte babilas en #esperanto ĉe irc.distributed.net. IRC: A few Austin Esperantists often chat in #esperanto at irc.distributed.net.
(Angla artikolo pri nia klubo en loka universitata ĵurnalo) Daily Texan article about our club, published 2004-08-30!

Vortaroj

Dictionaries

lernu.net havas facila sed ne tre bonegan vortaron, inter multaj lingvoj kaj Esperanto; bona por komencantoj ĉar ĝi estas kutime rapida kaj facila. lernu.net has an easy but not great dictionary, between many languages and Esperanto; good for beginners because it is usually fast and easy.
Kelkaj vortaroj kun sakraĵo (eo/en):
La alternativa Esperanta Vortaro
Kiel Paroli Maldece en Esperanto
Insultkolportisto
Tabua Vortaro
A few dictionaries with naughty words (eo/en):
The Alternative Esperanto Dictionary
How To Talk Dirty In Esperanto
Insult monger
Taboo dictionary
Rimvortaroj; tradukado de kantoj kaj poezio:
Inversa Vortaro
Inversa indekso de ReVo
Rata Vortaro (bazita sur ReVo)
Rimlisto
Roko kaj Popo (muzika vortaro)
Konsiloj pri tradukado de kantoj
Rhyme dictionaries; song and poetry translation:
Reverse Dictionary
Reverse index of the ReVo
Rata Vortaro (based on ReVo)
Rhyme list
Rock and Pop (music dictionary)
Advice about song translation
krokodilo.de estas eo-eo-vortaro kun bildoj krokodilo.de is an eo-eo dictionary with pictures
Bazaj radikoj (eo-eo) kaj aliaj vortlistoj, ekz. insektoj, plantoj Basic roots (eo-eo) and other wordlists, e.g. insects, plants
Akademia Vortaro havas nur oficialajn vortojn (eo-eo) Akademia Vortaro has only official words (eo-eo)
Plena Manlibro de Esperanta Gramatiko (PMEG) ne estas vortaro, sed granda utila gramatiklibro (eo) Plena Manlibro de Esperanta Gramatiko isn't a dictionary, but a large useful grammar book (eo)
Basis-Woordenschat Esperanto (eo-nederlanda) Basis-Woordenschat Esperanto (eo-dutch)
Hejma Vortaro havas multajn aĵojn trovatajn en la hejmo (eo-eo)
nutrovaroj de mia amiko nehundo
Hejma Vortaro has lots of objects found in the home (eo-eo)
groceries of my friend nehundo
Ligoj pri tradukado Links about translating
Malpli utilaj vortaroj (eo-en):
ultralingua.net estas facila sed ne tre bonegan vortaron, inter en kaj eo (ankaŭ inter aliaj lingvoj).
travlang.com ankaŭ havas eo-en/nl/fr/es/de/it/pt/nn kaj bonegan multlingvan servon Vorto de la Tago
Traduku ankaŭ havas la germanan kaj la portugalan
Sonoj de la Bestoj de la Mondo
Less useful dictionaries (eo-en):
ultralingua.net is an easy but not great dictionary, between en kaj eo (also between other languages).
travlang.com also has eo-en/nl/fr/es/de/it/pt/nn and a great multilingual Word of the Day service
Traduku also has German and Portuguese
Sounds of the World's Animals

Retpoŝtlistoj, ktp

Email lists, etc

102_ESPERANTO yahoogroups-retpoŝtlisto bonas kaj utilas por ĉiu. 102_ESPERANTO yahoogroups email list is good and useful for anyone.
Texas_Esperantists yahoogroups-retpoŝtlisto por Teksasanoj Texas_Esperantists yahoogroups email list for Texans
esperanto-austin io.com-retpoŝtlisto por Aŭstinanoj esperanto-austin io.com email list for Austinites
IRC: Kelkaj Aŭstinaj Esperantistoj ofte babilas en #esperanto ĉe irc.distributed.net. IRC: A few Austin Esperantists often chat in #esperanto at irc.distributed.net.
livejournal-komunumo esperanto livejournal community esperanto
Estas Esperantaj novaĵgrupoj, ekz soc.culture.esperanto There are Esperanto newsgroups, e.g. soc.culture.esperanto

Plia informo

More information

Esperanto.net havas multan multlingvan informon pri Esperanto. Esperanto.net has much multilingual information about Esperanto.
La granda retpaĝaro de Don Harlow Don Harlow's massive website
Esperanto-usa.org oficiala retpaĝaro de ELNA; vendas librojn Esperanto-usa.org official ELNA site; sells books
edukado.net havas diversajn informojn, kursojn, ktp edukado.net has various courses, courses, etc
Retpaĝaro de Steve MacGregor (and go-retpaĝaro!) Steve MacGregor's site (and go site!)
lingvo.org havas paĝon de kodoj, ktp lingvo.org has a page of codes, etc
Esperantoligiloj de UniLang Esperanto links of UniLang
Vikipedio estas bonega libera enciklopedia kun multaj Esperantaj artikoloj, ekzemple pri goo! Vikipedio is an excellent free encyclopedia with many Esperanto articles, e.g. about go!
Listoj de kluboj
EsperantoLand: Grupoj
Lokaj Esperanto-grupoj
Lists of clubs
Kunteksto enhavas diversaĵojn, ekzemple tekstojn, bildojn, taglibrolistojn, ktp

Esperanta Literaturo

Esperanto Literature

eLibrejo havas multan literaturon kiel PDF-dosieroj, kun tekstoj por komencantoj eLibrejo has much literature as PDF files, with texts for beginners
Literaturaj ligilaro de Don Harlow havas multajn ligilojn al literaturo en la reto Literature links of Don Harlow has many links to literature on the net

Diversaj novaĵoj kaj eseoj:

La Tradukisto estas kvarmonata revuo de islanda literaturo
Iom vortoj el la bona japana komikso Nudpieda Gen de NAKAZAWA Keizi. Mi skribis ĉi tiun liston kiam mi legis la libron (per Esperanta traduko), por helpi min memori la vortojn, kiujn mi ne jam sciis. Mi rekomendas la libron ege. Some words from the good Japanese comic Barefoot Gen by Nakazawa Keiji. I wrote this list when I read the book (via an Esperanto translation), to help me remember the words I didn't already know. I recommend the book highly.

Aŭskultu

Listen

Radio-programoj:
Aliaj arkivoj, retpaĝaroj, ktp.
Yahoo-grupoj per-esperanto-radioj kaj radio_en_Esperanto Yahoo groups
Selten-intervjuo estas intervjuo kun Nobelpremiito Reinhard Selten Interview with Nobel prize winner Reinhard Selten

Korespondu

Correspond

Esperanto Koresponda Servo
esperantomondo.net
esperanto.cl
Koresponda servo de edukado.net

La go-ludo

The game of go

Vikipedio artikolo pri goo
Japana Esperantista Go-Asocio enhavas diversajn rimedojn, inkluzive:
Esperanta GO-Terminaro de MORI Hitoŝi
playgo.to
Stafet-Go-Afiŝejo: alpoŝtu mesaĝon kaj ludu goon
Internet go dictionary estas naŭlingva, sed ne funkcias por mi
KGS (Kiseido Go-Servo) traktas Unikodon bone, do oni povas ludi goon kaj babili kun niaj karaj ĉapelitaj literoj! (Se vi havas bonan javaversion... Por mi, 1.4.2 de Sun funkcias, sed ne 1.4.1...) Post 2004-02-29 estas socia ĉambro "Esperantejo" ĉe KGS! KGS handles Unicode well, so you can play go and chat with our beloved Esperanto letters! (If you have a good java version. For me, 1.4.2 from Sun works, but not 1.4.1...) Since 2004-02-29 there is a social room "Esperantejo" at KGS!
e-go-listo estas retpoŝtlisto pri goo esperante e-go-listo is an email list about go in Esperanto

Unikodo-informo pri ĉapelitaj literoj

Unicode information about the special Esperanto characters

Malfeliĉe, repoŝtsoftvaro ankoraŭ ne funkcias bone kun ne-ASCII-teksto (ĉapelitaj literoj), do uzu la x-sistemon (aŭ h-sistemon, ktp). Ekzemple, simple skribu "Gxi acxas" anstataŭ "Ĝi aĉas" en retpoŝto. Alie, iuj legantoj vidos rubon, ekzemple "ĉi" iĝos "æi" aŭ "ĉi". Unu konata escepto estas ke la bonega gmail traktas Unikodon bone, do se vi sendas de gmail al gmail, Unikodo funkcias. Sadly, email software still doesn't work well with non-ASCII text (ĉ, ĝ, etc.), so use the x-system (or h-system, etc.) E.g. simply write "Gxi acxas" instead of "Ĝi aĉas" in email. Otherwise some readers will see garbage, e.g. "ĉi" will become "æi" or "ĉi". One known exception is that the excellent gmail handles Unicode well, so if you are sending from gmail to gmail, Unicode works.

La situacio estas pli bona pri retpaĝoj. Ne necesas ke retpaĝaroj hodiaŭ uzas la x-sistemon. Veraj Esperantaj literoj ne malfacilas. Retpaĝaroj kaj foliumiloj nun funkcias bone kun Unikodo: la plej bona metodo estas uzu UTF-8-kodon (la html-dosiero mem havas ne-ASCII-literojn) aŭ html-entojn (la html-dosiero mem havas nur ASCII-literojn, sed montras la ĉapelitajn literojn bone).

Por UTF-8-kodo, via retpaĝo postulas meta-etikodon (en la etikodo <head>) kiel:
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8">
kaj oni tipe tajpas la paĝon per esperanta klavaro. Por Windows, mi sugestas la klavaroprogramon EK. La redaktilo ankaŭ devas uzi UTF-8-Unikodon ... mi ŝatas EmEditor for Windows. Ankaŭ estas UniRed kiu specife traktas Esperanton (kun literumilo, kaj interŝanĝo inter Unikodo kaj ikso-sistemo, ktp). (Mi antaŭe uzis UltraEdit kiu similas al EmEditor sed malbone traktas unikodan tekston en serĉado, bedaŭrinde.)

Mi ne bone konas Mac-ojn, sed ĉi tio estas iom da informo pri Mac-oj. Por Linukso, vidu informon de Bertilo.

Se oni ne havas tian softvaron, oni povas tajpi la tekston per ASCII en la html-dosiero kaj uzi html-entojn, ekzemple &#264; estas Ĉ. Alia pli arkaika sistemo estas ISO-8859-3, ktp. Ili estas malpli bona ĉar oni ne povas tajpi ĉiujn Unikodajn literojn. Ankaŭ multaj malnovaj retpaĝaroj fuŝas kaj forgesas la meta-etikodon kun charset=iso-8859-3, do ili aspektas kiel rubo. Jen joelonsoftware.com (angla) por plia informo pri UTF-8 kaj retpaĝaroj, kaj mia traduko en Esperanton. Jen artikolo de Markus Kuhn (angla) por pli teknika informo pri UTF-8. Ankaŭ estas http://jubilo.ca/esperanto/tajpi/ kaj EsperScript.

The situation is much better with webpages. It's not necessary that webpages today use the x-system. True Esperanto letters aren't hard. Webpages and browsers now work well with Unicode: the best method is to use UTF-8 code (the html file itself has non-ASCII characters) or html entities (the html file itself has only ASCII-characters, but shows the special Esperanto letters).

For UTF-8 code, your webpage needs a meta tag (in the <head> tag) like:
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8">
and one typically types the page with an Esperanto keyboard. For Windows, I suggest the keyboard driver EK. The editor also should use UTF-8 Unicode ... I like EmEditor for Windows. There's also UniRed which specifically handles Esperanto (with a spell checker, and changing between Unicode and x-system, etc). (I used to use UltraEdit which is similar to EmEditor, but doesn't handle Unicode text right in searching.)

I don't know Macs, but here's some Mac info. For Linux, see info by Bertilo.

If one doesn't have such software, one can type the text as ASCII in the html file and use html entities, e.g. &#264; is Ĉ. Another more archaic system is ISO-8859-3, etc. They are worse because one can not type all Unicode letters. Also, many old webpages screw up and forget the meta tag with charset=iso-8859-3, so they look like garbage. See joelonsoftware.com for more information about UTF-8 and webpages, and my translation into Esperanto. See article by Markus Kuhn for more technical info about UTF-8. There's also http://jubilo.ca/esperanto/tajpi/.

Retadresoj kun ĉapelitaj literoj eblas, ekzemple ĝangalo.com (anstataŭ gxangalo.com), sed ne funkcias en multaj foliumiloj. Mi kaj Greg Hewgill skribis pri ĉi tio. URLs with Esperanto letters are possible, e.g. ĝangalo.com (instead of gxangalo.com), but don't work in many browsers.
Ĉapelita litero Ĉ ĉ Ĝ ĝ Ĥ ĥ Ĵ ĵ Ŝ ŝ Ŭ ŭ Esperanto letter
html-ento &#264; &#265; &#284; &#285; &#292; &#293; &#308; &#309; &#348; &#349; &#364; &#365; html entity
Unikodo-numero U+ 0108 U+ 0109 U+ 011C U+ 011D U+ 0124 U+ 0125 U+ 0134 U+ 0135 U+ 015C U+ 015D U+ 016C U+ 016D Unicode number
UTF-8bajtoj heksaj C488 C489 C49C C49D C4A4 C4A5 C4B4 C4B5 C59C C59D C5AC C5AD UTF-8 hex bytes
eblaj viditaj literoj se oni forgesis charset=utf-8, igante la foliumilon ne scii kion fari Ĉ ĉ Äœ Ä? Ĥ Ä¥ Ä´ ĵ Åœ Å? Ŭ Å­ possible letters seen if one forgot charset=utf-8, making the browser not know what to do

REFERENCE/MISCELLANEOUS/ETC:

Valid CSS! Valid XHTML 1.0! Contact me
Russcon.org